User Tools

Site Tools


4790--7695-p-emysl-la-gi

7695 Přemysl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1273.3646947 ngày (3.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4790--7695-p-emysl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)