User Tools

Site Tools


4791--8058-zuckmayer-la-gi

Zuckmayer
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8058
Đặt tên theo Carl Zuckmayer
Tên thay thế 3241 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7689921
Viễn điểm quỹ đạo 2.7164605
Độ lệch tâm 0.2112314
Chu kỳ quỹ đạo 1226.7691246
Độ bất thường trung bình 39.44827
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32220
Kinh độ của điểm nút lên 37.08788
Acgumen của cận điểm 341.46760
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8058 Zuckmayer (3241 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8058 Zuckmayer
4791--8058-zuckmayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)