User Tools

Site Tools


4792--8204-takabatake-la-gi

Takabatake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8204
Tên thay thế 1994 GC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7419303
Viễn điểm quỹ đạo 3.4527661
Độ lệch tâm 0.1147491
Chu kỳ quỹ đạo 1991.0559554
Độ bất thường trung bình 237.45742
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41944
Kinh độ của điểm nút lên 85.08725
Acgumen của cận điểm 87.29966
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8204 Takabatake (1994 GC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8204 Takabatake
4792--8204-takabatake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)