User Tools

Site Tools


4794--8531-mineosaito-la-gi

Mineosaito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8531
Tên thay thế 1992 WX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3162960
Viễn điểm quỹ đạo 2.9454868
Độ lệch tâm 0.1195775
Chu kỳ quỹ đạo 1558.6651021
Độ bất thường trung bình 166.16764
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25933
Kinh độ của điểm nút lên 205.40526
Acgumen của cận điểm 283.89893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8531 Mineosaito (1992 WX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8531 Mineosaito
4794--8531-mineosaito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)