User Tools

Site Tools


4795--8688-delaunay-la-gi

Delaunay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8688
Tên thay thế 1992 PV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8775955
Viễn điểm quỹ đạo 2.6670951
Độ lệch tâm 0.1737191
Chu kỳ quỹ đạo 1251.1515373
Độ bất thường trung bình 210.17226
Độ nghiêng quỹ đạo 4.44081
Kinh độ của điểm nút lên 151.85339
Acgumen của cận điểm 176.22068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8688 Delaunay (1992 PV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8688 Delaunay
4795--8688-delaunay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)