User Tools

Site Tools


4796--8826-corneville-la-gi

Corneville
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8826
Tên thay thế 1988 PZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5928772
Viễn điểm quỹ đạo 3.7431228
Độ lệch tâm 0.1815413
Chu kỳ quỹ đạo 2059.5683225
Độ bất thường trung bình 176.65031
Độ nghiêng quỹ đạo 0.48495
Kinh độ của điểm nút lên 23.63283
Acgumen của cận điểm 318.64362
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8826 Corneville (1988 PZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8826 Corneville
4796--8826-corneville-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)