User Tools

Site Tools


4797--8977-paludicola-la-gi

Paludicola
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8977
Tên thay thế 4272 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9442180
Viễn điểm quỹ đạo 2.4569372
Độ lệch tâm 0.1164965
Chu kỳ quỹ đạo 1192.3491723
Độ bất thường trung bình 117.77501
Độ nghiêng quỹ đạo 2.58385
Kinh độ của điểm nút lên 119.01180
Acgumen của cận điểm 2.60301
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8977 Paludicola (4272 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8977 Paludicola
4797--8977-paludicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)