User Tools

Site Tools


4798--9094-butsuen-la-gi

Butsuen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9094
Tên thay thế 1995 WH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7158962
Viễn điểm quỹ đạo 3.0188690
Độ lệch tâm 0.0528309
Chu kỳ quỹ đạo 1773.4824471
Độ bất thường trung bình 278.76796
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45337
Kinh độ của điểm nút lên 101.61276
Acgumen của cận điểm 240.62788
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9094 Butsuen (1995 WH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9094 Butsuen
4798--9094-butsuen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)