User Tools

Site Tools


4799--9239-van-riebeeck-la-gi

van Riebeeck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9239
Đặt tên theo Jan van Riebeeck
Tên thay thế 1997 JP15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8334170
Viễn điểm quỹ đạo 2.8165332
Độ lệch tâm 0.2114251
Chu kỳ quỹ đạo 1294.8691493
Độ bất thường trung bình 179.71743
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94753
Kinh độ của điểm nút lên 160.25712
Acgumen của cận điểm 277.79714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9239 van Riebeeck (1997 JP15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1997 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9239 van Riebeeck
4799--9239-van-riebeeck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)