User Tools

Site Tools


4802--9737-dudarova-la-gi

Dudarova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9737
Tên thay thế 1986 SC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0202259
Viễn điểm quỹ đạo 2.8950513
Độ lệch tâm 0.1779809
Chu kỳ quỹ đạo 1407.2635596
Độ bất thường trung bình 266.30199
Độ nghiêng quỹ đạo 11.33411
Kinh độ của điểm nút lên 230.90897
Acgumen của cận điểm 57.24458
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9737 Dudarova (1986 SC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1986 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9737 Dudarova
4802--9737-dudarova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)