User Tools

Site Tools


4804--10106-lergrav-la-gi

Lergrav
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá ngày 1 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10106
Tên thay thế 1992 EV15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9597731
Viễn điểm quỹ đạo 2.7271623
Độ lệch tâm 0.1637294
Chu kỳ quỹ đạo 1310.3487009
Độ bất thường trung bình 221.56891
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15278
Kinh độ của điểm nút lên 164.12869
Acgumen của cận điểm 309.86053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10106 Lergrav (1992 EV15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1992 ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Lergrav, one of the most exotic sea stack sites ở Gotland.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10106 Lergrav
4804--10106-lergrav-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)