User Tools

Site Tools


4805--10241-mili-evi-la-gi

10241 Miličević

Tên
Tên Miličević
Tên chỉ định 1999 AU6
Phát hiện
Người phát hiện K. Korlevic
Ngày phát hiện 9 tháng 1 năm 1999
Nơi phát hiện Visnjan
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1566840
Bán trục lớn (a) 3.0479531 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5703876 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.5255186 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.32 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.60370°
Kinh độ (Ω) 151.85101°
Acgumen (ω) 187.71232°
Độ bất thường trung bình (M) 42.49932°

10241 Miličević là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1943.6177021 ngày (5.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4805--10241-mili-evi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)