User Tools

Site Tools


4806--10399-nishiharima-la-gi

Nishiharima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10399
Tên thay thế 1997 UZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2067860
Viễn điểm quỹ đạo 2.5738214
Độ lệch tâm 0.0767759
Chu kỳ quỹ đạo 1349.8268678
Độ bất thường trung bình 28.07943
Độ nghiêng quỹ đạo 3.83458
Kinh độ của điểm nút lên 217.71102
Acgumen của cận điểm 103.29200
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10399 Nishiharima (1997 UZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10399 Nishiharima
4806--10399-nishiharima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)