User Tools

Site Tools


4807--10583-kanetugu-la-gi

Kanetugu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10583
Tên thay thế 1995 WC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4307303
Viễn điểm quỹ đạo 3.8069809
Độ lệch tâm 0.2206339
Chu kỳ quỹ đạo 2011.8302324
Độ bất thường trung bình 158.49286
Độ nghiêng quỹ đạo 14.67198
Kinh độ của điểm nút lên 61.81368
Acgumen của cận điểm 274.69915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0485
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.90

10583 Kanetugu (1995 WC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1995 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10583 Kanetugu
4807--10583-kanetugu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)