User Tools

Site Tools


4808--10769-minas-gerais-la-gi

Minas Gerais
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10769
Đặt tên theo Minas Gerais
Tên thay thế 1990 UJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8185016
Viễn điểm quỹ đạo 3.3349672
Độ lệch tâm 0.0839308
Chu kỳ quỹ đạo 1971.2124139
Độ bất thường trung bình 147.70920
Độ nghiêng quỹ đạo 9.49738
Kinh độ của điểm nút lên 175.01407
Acgumen của cận điểm 158.70859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

10769 Minas Gerais (1990 UJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó đã được đặt tên cho bang Brazil Minas Gerais.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4808--10769-minas-gerais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)