User Tools

Site Tools


4809--7696-liebe-la-gi

Liebe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. Landgraf
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7696
Tên thay thế 1988 JD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6368873
Viễn điểm quỹ đạo 2.8079483
Độ lệch tâm 0.0314171
Chu kỳ quỹ đạo 1640.7053155
Độ bất thường trung bình 280.89357
Độ nghiêng quỹ đạo 3.65088
Kinh độ của điểm nút lên 115.13149
Acgumen của cận điểm 348.19353
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7696 Liebe (1988 JD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1988 bởi W. Landgraf ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7696 Liebe
4809--7696-liebe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)