User Tools

Site Tools


4811--8205-van-dijck-la-gi

Van Dijck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8205
Đặt tên theo Anthony van Dyck
Tên thay thế 1994 PE10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6558327
Viễn điểm quỹ đạo 3.6976235
Độ lệch tâm 0.1639723
Chu kỳ quỹ đạo 2068.0855112
Độ bất thường trung bình 0.84648
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85765
Kinh độ của điểm nút lên 141.35455
Acgumen của cận điểm 353.06136
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8205 Van Dijck (1994 PE10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8205 Van Dijck
4811--8205-van-dijck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)