User Tools

Site Tools


4812--8348-bhattacharyya-la-gi

8348 Bhattacharyya (tên chỉ định: 1988 BX) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa trong của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi R. Rajamohan ở đài thiên văn Vainu Bappu ở Kavalur, Ấn Độ, ngày 26 tháng 1 năm 1988. Nó được đặt theo tên Jagadish Chandra Bhattacharyya.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4812--8348-bhattacharyya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)