User Tools

Site Tools


4813--8533-oohira-la-gi

Oohira
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8533
Tên thay thế 1993 BM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5271761
Viễn điểm quỹ đạo 3.0027607
Độ lệch tâm 0.0860018
Chu kỳ quỹ đạo 1679.3208155
Độ bất thường trung bình 102.34679
Độ nghiêng quỹ đạo 8.50556
Kinh độ của điểm nút lên 326.14154
Acgumen của cận điểm 187.07154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8533 Oohira (1993 BM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1993 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8533 Oohira
4813--8533-oohira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)