User Tools

Site Tools


4814--8690-swindle-la-gi

Swindle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8690
Tên thay thế 1992 SW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9810079
Viễn điểm quỹ đạo 2.7986341
Độ lệch tâm 0.1710643
Chu kỳ quỹ đạo 1349.4179454
Độ bất thường trung bình 33.21623
Độ nghiêng quỹ đạo 1.90198
Kinh độ của điểm nút lên 44.42826
Acgumen của cận điểm 13.67906
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8690 Swindle (1992 SW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8690 Swindle
4814--8690-swindle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)