User Tools

Site Tools


4815--8827-kollwitz-la-gi

Kollwitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8827
Đặt tên theo Käthe Kollwitz
Tên thay thế 1988 PO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9693084
Viễn điểm quỹ đạo 2.6581588
Độ lệch tâm 0.1488612
Chu kỳ quỹ đạo 1285.4892792
Độ bất thường trung bình 219.15772
Độ nghiêng quỹ đạo 5.30388
Kinh độ của điểm nút lên 149.77450
Acgumen của cận điểm 191.03896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8827 Kollwitz (1988 PO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8827 Kollwitz
4815--8827-kollwitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)