User Tools

Site Tools


4816--8978-barbatus-la-gi

Barbatus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8978
Tên thay thế 3109 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8992930
Viễn điểm quỹ đạo 3.5404684
Độ lệch tâm 0.0995651
Chu kỳ quỹ đạo 2110.3675322
Độ bất thường trung bình 284.78746
Độ nghiêng quỹ đạo 0.29947
Kinh độ của điểm nút lên 355.74846
Acgumen của cận điểm 212.22519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8978 Barbatus (3109 T-3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8978 Barbatus
4816--8978-barbatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)