User Tools

Site Tools


4818--9240-nassau-la-gi

Nassau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 31 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9240
Đặt tên theo Jason John Nassau
Tên thay thế 1997 KR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4525366
Viễn điểm quỹ đạo 3.7933792
Độ lệch tâm 0.2146751
Chu kỳ quỹ đạo 2015.8007421
Độ bất thường trung bình 221.14820
Độ nghiêng quỹ đạo 7.24869
Kinh độ của điểm nút lên 109.82791
Acgumen của cận điểm 279.60789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9240 Nassau (1997 KR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 5 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9240 Nassau
4818--9240-nassau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)