User Tools

Site Tools


4819--9418-mayumi-la-gi

9418 Mayumi (tên chỉ định: 1995 WX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Chichibu ngày 18 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Mayumi Sato, wife of Naoto Sato.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4819--9418-mayumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)