User Tools

Site Tools


4820--9580-tarumi-la-gi

Tarumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9580
Tên thay thế 1989 TB11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3103328
Viễn điểm quỹ đạo 3.0240564
Độ lệch tâm 0.1337967
Chu kỳ quỹ đạo 1591.0377199
Độ bất thường trung bình 102.36660
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01714
Kinh độ của điểm nút lên 336.40266
Acgumen của cận điểm 34.60177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9580 Tarumi (1989 TB11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1989 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9580 Tarumi
4820--9580-tarumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)