User Tools

Site Tools


4822--10107-kenny-la-gi

10107 Kenny là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1302.3617245 ngày (3.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 1992.

It was named for Kenneth Robert Steel, the discoverer's father. [1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4822--10107-kenny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)