User Tools

Site Tools


4823--10242-wasserkuppe-la-gi

Wasserkuppe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10242
Đặt tên theo Wasserkuppe
Tên thay thế 2808 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0617274
Viễn điểm quỹ đạo 2.7903388
Độ lệch tâm 0.1501652
Chu kỳ quỹ đạo 1380.2046752
Độ bất thường trung bình 117.10066
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04121
Kinh độ của điểm nút lên 180.23093
Acgumen của cận điểm 311.46369
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10242 Wasserkuppe (2808 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10242 Wasserkuppe
4823--10242-wasserkuppe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)