User Tools

Site Tools


4824--10400-hakkaisan-la-gi

Hakkaisan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10400
Tên thay thế 1997 VX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0008908
Viễn điểm quỹ đạo 2.6527986
Độ lệch tâm 0.1400841
Chu kỳ quỹ đạo 1296.4313279
Độ bất thường trung bình 19.21901
Độ nghiêng quỹ đạo 8.67492
Kinh độ của điểm nút lên 31.15015
Acgumen của cận điểm 339.78239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10400 Hakkaisan (1997 VX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10400 Hakkaisan
4824--10400-hakkaisan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)