User Tools

Site Tools


4825--10584-ferrini-la-gi

Ferrini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10584
Tên thay thế 1996 GJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8899290
Viễn điểm quỹ đạo 2.8907008
Độ lệch tâm 0.2093389
Chu kỳ quỹ đạo 1349.8362817
Độ bất thường trung bình 48.52142
Độ nghiêng quỹ đạo 4.28689
Kinh độ của điểm nút lên 184.84228
Acgumen của cận điểm 86.97622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10584 Ferrini (1996 GJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1996 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10584 Ferrini
4825--10584-ferrini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)