User Tools

Site Tools


4826--10770-belo-horizonte-la-gi

Belo Horizonte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10770
Đặt tên theo Belo Horizonte
Tên thay thế 1990 VU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7576683
Viễn điểm quỹ đạo 3.3822065
Độ lệch tâm 0.1017184
Chu kỳ quỹ đạo 1964.6840403
Độ bất thường trung bình 146.66114
Độ nghiêng quỹ đạo 9.44348
Kinh độ của điểm nút lên 181.88453
Acgumen của cận điểm 172.12999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10770 Belo Horizonte (1990 VU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Tiểu hành tinh được đặt theo tên của thành phố Belo Horizonte của Brazil.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4826--10770-belo-horizonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)