User Tools

Site Tools


4827--7698-schweitzer-la-gi

Schweitzer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7698
Đặt tên theo Albert Schweitzer
Tên thay thế 1989 AS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0426915
Viễn điểm quỹ đạo 2.7783747
Độ lệch tâm 0.1525976
Chu kỳ quỹ đạo 1366.9986106
Độ bất thường trung bình 53.71294
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27845
Kinh độ của điểm nút lên 122.62181
Acgumen của cận điểm 9.17197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

7698 Schweitzer (1989 AS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7698 Schweitzer
4827--7698-schweitzer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)