User Tools

Site Tools


4828--8060-anius-la-gi

Anius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8060
Tên thay thế 1973 SD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6882111
Viễn điểm quỹ đạo 5.6439153
Độ lệch tâm 0.0924983
Chu kỳ quỹ đạo 4288.8216391
Độ bất thường trung bình 327.17145
Độ nghiêng quỹ đạo 7.09671
Kinh độ của điểm nút lên 6.37201
Acgumen của cận điểm 32.50179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.6

8060 Anius (1973 SD1) là một thiên thể Troia của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8060 Anius
4828--8060-anius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)