User Tools

Site Tools


4829--8206-masayuki-la-gi

Masayuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8206
Tên thay thế 1994 WK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0794859
Viễn điểm quỹ đạo 2.2828885
Độ lệch tâm 0.0466266
Chu kỳ quỹ đạo 1176.6243569
Độ bất thường trung bình 128.61817
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46933
Kinh độ của điểm nút lên 287.54534
Acgumen của cận điểm 73.93497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8206 Masayuki (1994 WK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8206 Masayuki
4829--8206-masayuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)