User Tools

Site Tools


4830--8353-megryan-la-gi

Megryan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8353
Đặt tên theo Meg Ryan
Tên thay thế 1989 GC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7518105
Viễn điểm quỹ đạo 3.1359201
Độ lệch tâm 0.0652390
Chu kỳ quỹ đạo 1844.9106602
Độ bất thường trung bình 243.91447
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08200
Kinh độ của điểm nút lên 273.61222
Acgumen của cận điểm 322.11135
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8353 Megryan (1989 GC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8353 Megryan
4830--8353-megryan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)