User Tools

Site Tools


4831--8534-knutsson-la-gi

Knutsson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8534
Đặt tên theo Gösta Knutsson
Tên thay thế 1993 FJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7550560
Viễn điểm quỹ đạo 3.0074442
Độ lệch tâm 0.0437984
Chu kỳ quỹ đạo 1786.3636147
Độ bất thường trung bình 136.30261
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97866
Kinh độ của điểm nút lên 67.74704
Acgumen của cận điểm 11.16019
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

8534 Knutsson (1993 FJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1993 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8534 Knutsson
4831--8534-knutsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)