User Tools

Site Tools


4832--8691-etsuko-la-gi

Etsuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8691
Tên thay thế 1992 UZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0697359
Viễn điểm quỹ đạo 2.8188173
Độ lệch tâm 0.1532317
Chu kỳ quỹ đạo 1395.8024730
Độ bất thường trung bình 33.42243
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50322
Kinh độ của điểm nút lên 308.36822
Acgumen của cận điểm 75.43492
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8691 Etsuko (1992 UZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở the đài thiên văn Nam Yatsugatake (八ヶ岳南麓天文台?).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8691 Etsuko
4832--8691-etsuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)