User Tools

Site Tools


4833--8831-br-ndstr-m-la-gi

8831 Brändström
Tên
Tên Brändström
Tên chỉ định 1989 CO5
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 2 tháng 2 năm 1989
Nơi phát hiện Tautenburg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.1215490
Bán trục lớn (a) 2.5474306 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2377930 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8570682 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.07 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.10409°
Kinh độ (Ω) 142.41847°
Acgumen (ω) 187.80560°
Độ bất thường trung bình (M) 72.69363°

8831 Brändström là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1485.0873101 ngày (4.07 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
4833--8831-br-ndstr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)