User Tools

Site Tools


4834--8979-clanga-la-gi

Clanga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8979
Tên thay thế 3476 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8583552
Viễn điểm quỹ đạo 2.4022402
Độ lệch tâm 0.1276547
Chu kỳ quỹ đạo 1135.6876011
Độ bất thường trung bình 322.54701
Độ nghiêng quỹ đạo 1.42045
Kinh độ của điểm nút lên 93.60839
Acgumen của cận điểm 258.12946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8979 Clanga (3476 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8979 Clanga
4834--8979-clanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)