User Tools

Site Tools


4835--9241-rosfranklin-la-gi

Rosfranklin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9241
Tên thay thế 1997 PE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6690491
Viễn điểm quỹ đạo 3.4320767
Độ lệch tâm 0.1250634
Chu kỳ quỹ đạo 1946.1145741
Độ bất thường trung bình 329.69145
Độ nghiêng quỹ đạo 12.42839
Kinh độ của điểm nút lên 121.61721
Acgumen của cận điểm 232.16173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9241 Rosfranklin (1997 PE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1997 bởi J. Broughton ở Reedy Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9241 Rosfranklin
4835--9241-rosfranklin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)