User Tools

Site Tools


4836--9420-dewar-la-gi

Dewar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9420
Đặt tên theo James Dewar
Tên thay thế 1995 XP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0648456
Viễn điểm quỹ đạo 2.4755334
Độ lệch tâm 0.0904523
Chu kỳ quỹ đạo 1249.3714967
Độ bất thường trung bình 133.13242
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77758
Kinh độ của điểm nút lên 197.62200
Acgumen của cận điểm 335.31223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9420 Dewar (1995 XP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9420 Dewar
4836--9420-dewar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)