User Tools

Site Tools


4838--9741-solokhin-la-gi

Solokhin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9741
Tên thay thế 1987 UU4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9296960
Viễn điểm quỹ đạo 2.6817186
Độ lệch tâm 0.1630785
Chu kỳ quỹ đạo 1278.8060385
Độ bất thường trung bình 263.44435
Độ nghiêng quỹ đạo 6.57953
Kinh độ của điểm nút lên 47.70609
Acgumen của cận điểm 51.95130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9741 Solokhin (1987 UU4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1987 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9741 Solokhin
4838--9741-solokhin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)