User Tools

Site Tools


4840--10108-tomlinson-la-gi

Tomlinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10108
Tên thay thế 1992 HM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0312297
Viễn điểm quỹ đạo 2.7689689
Độ lệch tâm 0.1536893
Chu kỳ quỹ đạo 1358.1327877
Độ bất thường trung bình 92.64051
Độ nghiêng quỹ đạo 26.02486
Kinh độ của điểm nút lên 50.43990
Acgumen của cận điểm 181.59058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10108 Tomlinson (1992 HM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 4 năm 1992 by husband và wife team Carolyn và Gene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên Ray Tomlinson, the inventor of inter-computer e-mail.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10108 Tomlinson
4840--10108-tomlinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)