User Tools

Site Tools


4842--10403-marcelgr-n-la-gi

10403 Marcelgrün là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1227.1100934 ngày (3.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4842--10403-marcelgr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)