User Tools

Site Tools


4843--10585-wabi-sabi-la-gi

Wabi-Sabi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10585
Đặt tên theo wabi-sabi
Tên thay thế 1996 GD21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0195037
Viễn điểm quỹ đạo 2.4095929
Độ lệch tâm 0.0880742
Chu kỳ quỹ đạo 1203.7219484
Độ bất thường trung bình 197.24566
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31066
Kinh độ của điểm nút lên 177.93460
Acgumen của cận điểm 88.07191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

10585 Wabi-Sabi (1996 GD21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1996 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10585 Wabi-Sabi
4843--10585-wabi-sabi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)