User Tools

Site Tools


4844--10771-ouro-pr-to-la-gi

10771 Ouro Prêto là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1922.3222678 ngày (5.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4844--10771-ouro-pr-to-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)