User Tools

Site Tools


4845--7699-bo-ek-la-gi

7699 Božek
Tên
Tên Božek
Tên chỉ định 1989 CB4
Phát hiện
Người phát hiện A. Mrkos
Ngày phát hiện 2 tháng 2 năm 1989
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.1656227
Bán trục lớn (a) 2.3920298 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9958554 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7882042 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.70 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.70752°
Kinh độ (Ω) 166.43465°
Acgumen (ω) 287.77751°
Độ bất thường trung bình (M) 105.05177°

7699 Božek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1351.2891636 ngày (3.70 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
4845--7699-bo-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)