User Tools

Site Tools


4846--8061-gaudium-la-gi

Gaudium
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8061
Tên thay thế 1975 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5924629
Viễn điểm quỹ đạo 3.7694195
Độ lệch tâm 0.1850013
Chu kỳ quỹ đạo 2072.2010090
Độ bất thường trung bình 287.75450
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23808
Kinh độ của điểm nút lên 115.26929
Acgumen của cận điểm 265.46333
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8061 Gaudium (1975 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1975 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8061 Gaudium
4846--8061-gaudium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)