User Tools

Site Tools


4847--8207-suminao-la-gi

Suminao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8207
Tên thay thế 1994 YS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8082117
Viễn điểm quỹ đạo 2.5803551
Độ lệch tâm 0.1759443
Chu kỳ quỹ đạo 1187.2372393
Độ bất thường trung bình 117.22560
Độ nghiêng quỹ đạo 6.68845
Kinh độ của điểm nút lên 74.25123
Acgumen của cận điểm 294.53453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8207 Suminao (1994 YS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8207 Suminao
4847--8207-suminao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)