User Tools

Site Tools


4848--8356-wadhwa-la-gi

Wadhwa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8356
Tên thay thế 1989 RO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7161687
Viễn điểm quỹ đạo 3.1457463
Độ lệch tâm 0.2940359
Chu kỳ quỹ đạo 1384.4092141
Độ bất thường trung bình 315.91364
Độ nghiêng quỹ đạo 23.12279
Kinh độ của điểm nút lên 354.60237
Acgumen của cận điểm 45.42673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8356 Wadhwa (1989 RO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8356 Wadhwa
4848--8356-wadhwa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)