User Tools

Site Tools


4849--8535-pellesvansl-s-la-gi

8535 Pellesvanslös là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2048.9658443 ngày (5.61 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
4849--8535-pellesvansl-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)